Girls Varsity Field Hockey vs Douglas S. Freeman 2 – 0

2 - 0